Kalendarium

Seminarium Inwestowania w Nieruchomości według Piotra Hryniewicza (szkolenie online - dostęp 12 m-cy)

Kraków

30. edycja Szkolenia z podnajmu, czyli jak w ciągu roku osiągnąć minimum 6.000 zł dochodu miesięcznie